ПРОЕКТ

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

Договор № М13-22-51/16.10.2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНА И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО