СПИСЪК С ИЗПЪЛНЕНИ ОБУЧЕНИЯ

ОБУЧЕНИЕ № 1 - "ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ"

ОБУЧЕНИЕ № 2 - "СТИЛИСТИКА В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ И НАРЕДБИ"

ОБУЧЕНИЕ № 3 - "ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПУБЛИЧНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ"

ОБУЧЕНИЕ № 4 - "ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - ОСНОВЕН МОДУЛ, БАЗИРАН НА ARC GIS"

ОБУЧЕНИЕ № 5 - "ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГИС - WEB БАЗИРАНА ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА"

ОБУЧЕНИЕ № 6 - "РАБОТА С ГРАЖДАНИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ"

ОБУЧЕНИЕ № 7 - "ОРАТОРСКИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ"

ОБУЧЕНИЕ № 8 - "УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ"

ОБУЧЕНИЕ № 9 - "РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ И МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА"